prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut

Uzyskał stopień mgr inż. elektronika w roku 1969 na Wydz. Elektroniki Politechniki Warszawskiej, stopień doktora nauk technicznych w roku 1969 i doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie automatyki i robotyki na Politechnice Warszawskiej w 2000 roku. Na początku 2011 roku odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta RP.

Od roku 1969 pracuje na Politechnice Warszawskiej, początkowo w Instytucie Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (do 1978r.), a następnie w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, gdzie jest obecnie profesorem i kieruje Zespołem Biometrii i Uczenia Maszynowego. Od 2001r. pracuje również w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK, gdzie kieruje Pracownią Biometrii. W latach 1980-81 był profesorem wizytującym w Lefschetz Center for Dynamic Systems w Brown University, Providence, Rhode Island, a w latach 1984 i 1986-1991 profesorem wizytującym na wydz. Electrical and Computer Engineering Oregon State University, Corvallis, Oregon. Senior member IEEE, zastępca Przewodniczącego (2002-2005) a następnie Przewodniczący (2005-2009) Sekcji Polskiej IEEE. Ekspert Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (od r. 2003), inicjator Komitetu Technicznego 309 ds. Biometrii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Jego zainteresowania obejmują systemy uczące się, sieci neuronowe, biometrię, identyfikację, modelowanie stochastyczne i dziedziny pokrewne.