dr inż. Adam Czajka

Specjalizacja: biometria
Strona internetowa: http://www.ia.pw.edu.pl/~aczajka

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Uzyskał stopień mgr inż. w 2000 r. (specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania, studia ukończone z wynikiem celującym) oraz stopień doktora n.t. w 2005 r. (specjalność: Biometria, dyplom uzyskany z wyróżnieniem) na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 2006 r. adiunkt w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz adiunkt w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK. Profesor wizytujący w Department of Computer Science and Engineering, University of Notre Dame, IN, USA (sierpień-grudzień 2014 r. oraz od stycznia 2016 r.).

Kierownik Laboratorium Biometrii i Uczenia Maszynowego IAiIS. Kierownik Studiów Podyplomowych ''Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych wraz z Technikami Biometrycznymi''. Z-ca Kierownika Pracowni Biometrii NASK (od 2006 r.) oraz członek Rady Naukowej NASK (2006-2015). Członek Rady Głównej Instytutów Badawczych (od 2015 r.). Ekspert (od 2009 r.) oraz Przewodniczący (od 2014 r.) Komitetu Technicznego nr 309 ds. Biometrii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert Komitetu Technicznego nr 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych PKN (od 2007 r.). Ekspert ISO/IEC SC37 i współredaktor międzynarodowych norm ISO/IEC dotyczących biometrii tęczówki i bezpieczeństwa sensorów biometrycznych. Ekspert CEN TC224 WG18 ds. biometrii. Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.), w latach 2006-2009 członek zarządu Polskiej Sekcji IEEE. Aktywny członek Europejskiego Stowarzyszenia Biometrii (EAB - European Association for Biometrics).

Główne zainteresowania naukowe Adama Czajki obejmuję biometrię, widzenie komputerowe, rozpoznawanie wzorców oraz bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych.