prof. nzw. dr hab. Piotr Girdwoyń

Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, dr hab. n. praw., Dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW. Stypendysta Alexander-von-Humboldt-Stiftung, Gemeinnützige Hertie Stiftung oraz Herman und Marianne Straniak Stiftung.

Odbył staże naukowo-badawcze w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu (NIemcy), School of Law, University of Baltimore (USA) oraz Juristische Fakultät, Universität Basel (Szwajcaria). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu kryminalistyki i prawa dowodowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, w szczególności interesuje się pojęciem dowodu, znaczeniem nowych technologii dla prawa dowodowego oraz historią kryminalistyki

Zainteresowania pozanaukowe: literatura współczesna, turystyka.