dr inż. Elżbieta Andrukiewicz

Jest wybitnym ekspertem polskim i międzynarodowym z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych. Od wielu lat zajmuje się:

  • metodykami oceny bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych,
  • opracowywaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa w organizacjach,
  • opracowywaniem i wdrażaniem bezpiecznych i wiarygodnych usług komunikacji elektronicznej,
  • metodykami audytu bezpieczeństwa informacji oraz systemów teleinformatycznych.

Jest autorem licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz prezenterem i wykładowcą na konferencjach i warsztatach poświęconych tej tematyce w Polsce i na świecie.

Przewodnicząca Komitetu Technicznego 182 ds. Ochrony Informacji w Systemach Informatycznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ekspert ISO/IEC podkomitetu SC27 „Information techniques, IT Security” oraz podkomitetu SC34 „Information techniques. Document Description and Processing Languages”.

Edytor norm międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa informacji, aktualnie ISO/IEC 27005 (revision) oraz ISO/IEC 27000.

Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, z wieloletnim doświadczeniem praktycznym zdobytym w trakcie ponad 100 audytów bezpieczeństwa w instytucjach administracji publicznej, organizacjach sektora telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego, elektroenergetycznego, IT, handlowego, usług medialnych.