dr inż. Krzysztof Liderman

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej (magister inżynier w zakresie techniki i eksploatacji komputerów; 1979), doktor nauk technicznych w zakresie informatyki (specjalność: systemy informatyczne; 1989). Jest mianowanym adiunktem w Instytucie Teleinformatyki i Automatyki WAT. W swojej ponad 30-letniej pracy naukowej i dydaktycznej zajmował się projektowaniem systemów komputerowych oraz teorią i praktycznym wykorzystaniem systemów eksperckich. Od ponad 15 lat swoje zainteresowania i aktywność zawodową ukierunkowuje na bezpieczeństwo informacyjne.

Autor książek, m.in. "Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego" (MIKOM 2003), "Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych" (PWN 2008), "Bezpieczeństwo informacyjne" (PWN 2012) oraz licznych publikacji naukowych (m.in. biuletyn naukowy Instytutu Teleinformatyki i Automatyki WAT i biuletyn WAT) oraz popularyzatorskich (m.in. czasopisma WinSecurity, ComputerWorld) z bezpieczeństwa informacyjnego. Prowadzi również wykłady z tego zakresu w Wojskowej Akademii Technicznej i Politechnice Warszawskiej.

Doświadczony audytor bezpieczeństwa informacyjnego. Współautor metodyki LP-A audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jest ekspertem nieformalnego zespołu audytowego, wykonującym badania stanu ochrony informacji i przedsięwzięcia z zakresu budowy
i modyfikacji systemów bezpieczeństwa informacji. Brał udział w licznych audytach bezpieczeństwa informacyjnego i budowie/modyfikacji systemów bezpieczeństwa informacyjnego dużych organizacji, zarówno komercyjnych jak i państwowych.

Za wieloletnią pracę dydaktyczną nagrodzony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek SEP, wyróżniony srebrną odznaką honorową Naczelnej Organizacji Technicznej.